Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Årsstämma, årsredovisning och ny styrelse

2019-05-13

Vid ordinarie årsstämma den 9 maj beviljades styrelse och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bolagets årsredovisning för 2018 kan laddas ner här.

Ny styrelse

En ny styrelse för GöteneBostäder presenterades också, denna består av följande ordinarie ledamöter:
Bo Bergsten (KD), ordförande
Kenth Selmosson (S), vice ordförande
Linus Karlsson (S)
Niina Stenander (M)
Susanna Lundgren (C)

Och följande suppleanter:

Bengt Karlsson (GF)
Elin Olsson (M)
Lars-Inge Bly (S)
Sven-Otto Svensson (C)
Åke Fransson (S)

Tillbaka