Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Brandskyddskampanj på Liljan och Västra Prästgårdsängen

2017-10-05

I ett samarbete med GöteneBostäder kommer räddningstjänsten Samhällsskydd Mellersta Skaraborg under hösten 2017 att besöka våra större bostadsområden för att informera om brandskydd.


Charlott Sandberg, Jonas Kling och Klas Berg från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är några av dem som kommer träffa hyresgäster under kampanjen. De flankerar här GöteneBostäders VD Martin Sohlberg i samband med förberedelserna för kampanjen.

Syftet är att förebygga brandtillbud i hemmet och att göra våra hyresgäster medvetna om behovet av ett fungerande brandskydd men även hur man ska agera vid brandtillbud. Genom hembesöken får räddningstjänsten också en orientering i bostadsområdena, kännedom om GöteneBostäders fastigheter och lär känna de boende i området.

Tillbaka