Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa pandemin

2021-02-09

GöteneBostäder och våra samarbetspartners tar de ytterligare skärpta restriktionerna och rekommendationerna till följd av Covid-19-pandemin på mycket stort allvar. Vi måste alla fortsätta hjälpas åt och  värna om varandras hälsa under vintern och våren 2021. Vi vädjar också till alla att vaccinera sig när det erbjudandet kommer. You will find links for information about Covid-19 in many different languages here.

Vi och de avtalsentreprenörer som verkar i våra områden och lägenheter är mycket restriktiva vad gäller åtgärder i våra lägenheter. Tills vidare prioriteras endast sådana åtgärder som annars riskerar utgöra fara för människors liv och hälsa och/eller kan orsaka allvarliga skador på våra fastigheter. Enklare reparationer och standardhöjande åtgärder är helt enkelt nedprioriterade och kommer genomföras senare, när läget så tillåter.

När serviceåtgärder ändå måste utföras i en lägenhet är vi tacksamma för att så långt som möjligt inga andra vistas i den eller att de personer som finns i lägenheten befinner sig i ett annat rum än servicepersonalen. Vår servicepersonal använder nu också såväl visir som munskydd vid besök i alla lägenheter.

Vi vill även påminna alla våra hyresgäster om vikten av att fortsätta följa myndigheternas restriktioner och rekommendationer och så långt det är möjligt undvika onödiga kontakter med personer man normalt inte träffar. Vi är också tacksamma för att så många kontakter med GöteneBostäder som möjligt tas via e-post eller telefon istället för att besöka oss.

Kom ihåg att en ökad smittspridning i samhället sätter stor press på sjukvårdssystemet och därför kan slå mycket hårt mot våra riskgrupper. Därför är det viktigt att alla bidrar till minskad smittspridning. Vi måste fortsätta ta hand om varandra!

Vår tidigare information om Covid-19 är fortfarande i högsta grad aktuell, där finns också länkar till olika språk. You will find links for information about Covid-19 in many different languages here.

 

Tillbaka