Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Undvik att sprida coronaviruset!

2020-04-17

Stanna hemma om du är sjuk - umgås inte i större grupper
Tillsammans med Götene kommun genomför vi nu en informationskampanj på flera olika språk. En folder har därför delats ut till alla postfack och affischer har satts upp i alla trapphusentréer. Klicka här för att ladda ner foldern.

Kommunen har i detta informationsmaterial valt att utöver svenska informera även på somaliska, tigrinja, persiska och arabiska då det är de vanligast förekommande språken i Götene för närvarande. Tyvärr finns inte möjlighet att informera på alla förekommande språkEftersom vi inte heller känner till vilka språk som talas i våra olika lägenheter har samma information delats ut till alla.

Du hittar mer om coronaviruset covid-19 inklusive länkar till information på fler språk samt hur GöteneBostäder agerar med anledning av krisen här.

Ta hand om varandra - var rädda om varandra!

Tillbaka