Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hyresförhandlingarna inför 2019 är klara

2018-12-13

GöteneBostäder har nu överenskommit med hyresgästföreningen att aktuella hyror på lägenheter och sådana lokaler som förhandlas via dem höjs med 1,8 procent per den 1 januari 2019. Undantag görs för relativt nyinflyttade Vikingagatan 13 (Hjälmen 2) där bostadshyrorna inte höjs alls.

Hyrorna på Stationsvägen i Lundsbrunn höjs utöver 1,8 procent med 1,10 kr per kvadratmeter och månad på grund av höjda elpriser. Hushållselen ingår nämligen i hyran för dessa lägenheter.

Garage, p-platser liksom kostnaden för standardhöjande tillval höjs också med 1,8 procent per den 1 januari 2019.

Hyror för lokaler som regleras genom KPI berörs inte av förhandlingen.

Tillbaka