Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Hyrorna för 2020 är förhandlade och klara

2019-12-11

GöteneBostäder och Hyresgästföreningen har efter årlig förhandling kommit överens om hyresnivån för 2020.

Från den 1 januari 2020 kommer 2019 års hyror att höjas enligt följande:
 - Hyran för bostäder med varmhyra och lokaler* höjs med 2,3 %. För bostäder med kallhyra blir höjningen 2,0 %.
 - P-platser utan motorvärmare höjs med 10 kr per månad.
 - P-platser med motorvärmare höjs med 15 kr per månad.
 - Garage höjs med 20 kr per månad.
*Lokaler som har hyresregleringen kopplad till KPI ingår inte i denna förhandling.

Tillvalslistan för standardhöjande åtgärder höjs utöver detta från 2020-01-01 med 2,3 %.

Hyressättningsavgiften till hyresgästföreningen, om 12 kr per lägenhet och månad för att de förhandlar om hyrorna, administreras av GöteneBostäder via hyresavin.

Under 2020 kommer GöteneBostäder dessutom att utbetala 25 kr per lägenhet i boinflytande- och verk­samhetsmedel till Hyresgästföreningen. Ytterligare fritidsmedel kan tillkomma under året beroende på om Hyresgästföreningen planerar att genomföra sådana aktiviteter.

Tillbaka