Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Information angående coronaviruset covid-19

2020-05-10

 

GöteneBostäder följer tillsammans med Götene kommun noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19.

Click here for information about the coronavirus in many different languages.

Vi undviker ej akuta lägenhetsbesök
I omsorg om våra kunder och i syfte att motverka onödig smittspridning i samhället samt för att säkerställa att ett tillräckligt antal personal kan vara på plats och arbeta har AB GöteneBostäder beslutat att vår egen personal och våra avtalsentreprenörer tills vidare inte besöker några lägenheter för att hantera serviceanmälningar som inte bedöms som akuta.

Men vi agerar fortfarande vid sådana akuta fel där fara för liv eller fastigheter kan uppstå, exempelvis vissa elfel eller vattenläckor.  Inför sådana besök hör vi av oss för att säkerställa att besöket kan genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Vi kommer tills vidare fortfarande också utföra arbeten i allmänna utrymmen som trapphus, källare och tvättstugor samt på våra gårdar. Bland annat kommer vi vara extra noggranna med rengöring av handtag, ledstänger och hissknappar med mera i våra trapphus vid städrundorna. 

Utökad möjlighet att besöka vår kundmottagning samt serviceanmälan
Vi vill be dig att i första hand använda telefon eller ”Mina sidor” för serviceanmälningar eller andra ärenden till oss. Men vi tar nu också åter emot enskilda personer/sällskap på kontoret. Om du ser att vi redan har besök, vänligen vänta utanför. Vi är tacksamma för att du inte besöker oss om du hostar eller har andra symptom.

Och vi tar fortfarande också emot serviceanmälningar även för ej akuta fel såväl i fastigheterna som på gårdarna. Sådana fel i lägenheter kommer dock kunna åtgärdas först senare, när vi bedömer att det är möjligt för oss. Använd i första hand vår felanmälanstjänst under Mina sidor på vår hemsida så kan du räkna med att felet är registrerat och att vi, beroende på hur akut det är, kommer åtgärda det på kortare eller längre sikt. 

Besiktning av lägenheter
När du sagt upp din lägenhet, ska flytta eller om vi av annan anledning behöver göra en besikting i lägenheten vill vi, för att medverka till minskad smittspridning, kunna göra det när ingen är hemma. Du kommer då få instruktioner av oss hur du ska göra med nyckeln.

Så här gör du i samband med lägenhetsvisning
Du som sagt upp din lägenhet och blir kontaktad av de intressenter som vill komma och titta på den ska inte ta emot några besök om du själv eller någon annan i ditt hushåll har symptom som kan vara coronaviruset covid-19. Det är viktigt att du i så fall informerar om det när du blir kontaktad. Om alla i ditt hushåll är symptomfria är det lika viktigt att du försäkrar dig om att de som vill komma och titta inte heller har några symptom.

På motsvarande sätt är det viktigt att du som blivit erbjuden en lägenhet av GöteneBostäder och uppmanats att gå och titta på den inte gör det om du själv har symptom. Och om de som vistas i lägenheten du vill titta på har symptom ska du inte heller besöka den, meddela då också gärna oss på GöteneBostäder att visning inte är möjlig.

Det är alltså viktigt att fråga varandra om detta i samband med kontakterna i förväg samt att avstå visning om någondera part har symptom. Om du tillhör någon av de riskgrupper som myndigheterna definierat bör du inte medverka alls till eller vid en lägenhetsvisning.

Problem med hyresbetalningen?
Vi är medvetna om att det redan nu är några av våra lokalhyresgäster som oroar sig för betalningen av framtida hyror när omsättningen minskar så här i coronatider. Inte lika akut i nuläget men kanske på sikt kan en och annan bostadshyresgäst komma att uppleva samma bekymmer när arbetsmarknaden påverkas av virusutbrottet. Oavsett om du är lokal- eller bostadshyresgäst är det viktigt att du ser över hela din ekonomiska situation och alla möjligheter att sänka dina kostnader samt att du i så god tid som möjligt kontaktar oss på GöteneBostäder för att inleda en dialog om saken om du får problem att betala hyran.

Ta hand om dig själv och varandra
Från bolagets sida beklagar vi den uppkomna situationen men hoppas på förståelse i vår hantering av denna allvarliga och globala pandemi vars like sannolikt ingen av oss tidigare upplevt.

Vad det verkar kommer coronaviruset covid-19 för de allra flesta av oss inte upplevas som mer än en förkylning/influensa som går över. Men nu måste vi hjälpas åt och ta hand om varandra och oss själva för att minimera spridningen så att utsatta grupper inte ska exponeras för onödiga risker och för att sjukvårdssystemet ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att hantera situationen.

Vi vill vidare uppmana alla våra hyresgäster och besökare att återkommande tvätta händerna med tvål och varmt vatten, hålla avstånd från varandra samt vid behov hosta i armvecket. Undvik även att besöka vänner eller grannar om du eller de upplever de symptom för corona covid-19 som myndigheterna beskriver. 

Kom ihåg barnen
Det bor många barnfamiljer hos GöteneBostäder. Vi som är vuxna behöver tänka på hur vi agerar med tanke på barnen och hur de uppfattar den pågående krisen. BRIS har samlat några goda råd om hur vi kan möta våra barn och deras frågor, du hittar dem här.

Hyresgästföreningens initiativ "Goda grannar"
Vill du hjälpa medmänniskor som får problem att klara praktiska saker under krisen? Läs mer om Hyresgästföreningens initiativ "Goda grannar" här.

För mer information
Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

• Du kan löpande följa kommunens arbete på Götene kommuns webbplats

• På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du den senaste bedömningen av situationen. 

• Personer som uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177.

 

Tillbaka