Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kontrakt skrivet för nya lägenheter på Hjälmen 2

2017-10-03

Efter genomförd upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling har AB GöteneBostäder den 2 oktober tecknat kontrakt med byggentreprenören Sälles Rör AB för en totalentreprenad på Hjälmen 2.


GöteneBostäders styrelseordförande Peter Legendi skakar hand med Sälles rörs VD Niclas Karlsson. De båda flankeras av GöteneBostäders VD Martin Sohlberg och Calle Liljestam som blir platschef för Sälles rör i projektet.

Avtalet omfattar en totalrenovering av det tidigare bostads- och därefter skolhuset. Detta innebär återställning till bostadshus igen med 22 lägen­heter i storlekarna 1-4 rum och kök, helt ny lägenhetsin­delning med nya ytskikt, ny lägenhets­utrustning och bredband med mera. Exteriört får huset nya fönster, nytt tak och tillgäng­liggörs ge­nom att en loft­gång byggs så att alla lägen­heter kan nås via husets hiss. Vidare re­noveras den när­liggan­de utemiljön som får en social möt­esplats genom en träd­gård för grillning och um­gänge, tillgänglig­gjorda passager, nytt cykelhus samt nya p-platser och garage.

Stort fokus läggs på tryggheten genom en transparent utemiljö, god belys­ning, pas­ser­system och säkerhets­dörrar till lägenheterna. Bostadshuset får även flera miljö­smarta lösningar i form av bland annat nytt klimatskal, solceller för fastig­hetselen och lokalt omhändertagande av dagvatten. Att byggnaden ännu en gång ställs om och att dess ursprungliga stomme och fasad med mera på nytt kan ges en ny an­vändning är också att betrakta som ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi.

Entreprenadkontraktet med Sälles Rör omfattar ca 32 mkr (exkl. moms), hela projektet beräknas landa på ca 45 mkr (inkl. moms).

 - Vi kommer äntligen kunna tillföra nya hyreslägenheter i Götene igen och är särskilt glada att efter sedvanlig upphandling kunna teckna avtal med ett byggföretag med så pass stark lokal förankring som Sälles Rör. Det är kommuninvånarna som är vinnare i detta projekt, säger GöteneBostäders styrelseordförande Peter Legendi.

 - Detta är mycket mer än ett byggprojekt. Tillsammans med befintliga bostadsrätter är vi på god väg att skapa en stadsdel med både nyproducerade och äldre lägen­heter i olika upp­låtelseformer och med nyrenoverad utemiljö. Många Göte­nebor har uppmärksammat de positiva förändringar som redan skett i området och visar in­tresse för de nya lägenheterna. Med målsättningen att få en viss omflytt­ning i och inflyttning till om­rådet, bland annat från dem som säljer sina villor, gör vi nu hela Västra Präst­gårds­ängen till ett mycket attraktivt bostadsområde samtidigt som vi bidrar till fri­görande av nya bostäder, omflyttning och i slutändan bättre tillgång till bostäder för olika åldersgrupper i flera delar av Götene, säger GöteneBostäders VD Martin Sohlberg.
 

Ytterligare information
Martin Sohlberg, VD AB GöteneBostäder, 070-588 90 02, martin.sohlberg@gotenebostader.se

Tillbaka