Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kundundersökningar på gång

2020-06-29

Under juli sker en kortfattad kundundersökning i Sverige angående hur hyresvärdar så långt hanterat coronakrisen covid-19. Det är bolagets samarbetspartner AktivBo som genomför denna undersökning för att ta reda på hur hyresgästerna ser på hur deras värdar i olika delar av landet agerat och agerar under krisen.

GöteneBostäder deltar i denna digitala undersökning och om du har en e-postadress eller ett mobilnr registrerat i vårt kundregister kan du få en länk skickad till dig som tar dig till den digitala enkäten.

Du bestämmer givetvis själv om du vill delta eller ej. Från bolagets sida hoppas vi på ett högt deltagande för att få ett användbart underlag på hur våra kunder anser att vi har agerat samt för att kunna bli ännu bättre i vår framtida krishantering.

Efter sommaren är det dags igen för GöteneBostäders stora kundenkät som handlar om hela din boendesituation, mer information om denna kommer under augusti.

Tillbaka