Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Pandemin är inte slut – vi måste fortsätta hjälpas åt

2020-12-10

GöteneBostäder och våra samarbetspartners tar de ytterligare skärpta restriktionerna och rekommendationerna till följd av Covid-19-pandemin på mycket stort allvar. Vi måste fortsätta att värna om varandras hälsa såväl före som under och efter de väntande helgerna.

Vi och de avtalsentreprenörer som verkar i våra områden och lägenheter tvingas nu ytterligare skärpa vår bedömning av vilka arbeten som kan utföras. Tills vidare kommer endast sådana åtgärder prioriteras som annars riskerar utgöra fara för människors liv och hälsa och/eller kan orsaka allvarliga skador på våra fastigheter. Detta innebär att exempelvis enklare reparationer och standardhöjande åtgärder tills vidare prioriteras ned.

När serviceåtgärder ändå måste utföras i en lägenhet är vi tacksamma för att så långt som möjligt inga andra vistas i den eller att de personer som finns i lägenheten befinner sig i ett annat rum än servicepersonalen. Det kan också förekomma att servicepersonal använder exempelvis visir vid besök i lägenheter där personer som tillhör riskgrupper brukar vistas.

Vi vill också påminna alla våra hyresgäster om vikten av att fortsätta följa myndigheternas restriktioner och rekommendationer och så långt det är möjligt undvika onödiga kontakter med personer man normalt inte träffar. Vi är också tacksamma för att så många kontakter med GöteneBostäder som möjligt tas via e-post eller telefon istället för att besöka oss.

Kom ihåg att en ökad smittspridning i samhället sätter stor press på sjukvårdssystemet och därför kan slå mycket hårt mot våra riskgrupper. Därför är det viktigt att alla bidrar till minskad smittspridning. Vi måste fortsätta ta hand om varandra!

Vår tidigare information om Covid-19 är fortfarande i högsta grad aktuell, där finns också länkar till olika språk. You will find links for information about Covid-19 in many different languages here.

Tillbaka